Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 462/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm kinh doanh dịch vụ kỹ thuật tổng hợp ô tô Quảng Bình của Công ty Cổ phần Phúc Thành Quảng Bình tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới UBND Tỉnh Quảng Bình 21 00:00:00.0/02/2020 Còn
2 494/VPUBND Công văn về việc hoạt động trở lại Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất Biogas và phân bón khoáng hữu cơ. UBND Tỉnh Quảng Bình 21 00:00:00.0/02/2020 Còn
3 28/BC-UBND Báo cáo Tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bìn UBND Tỉnh Quảng Bình 21 00:00:00.0/02/2020 Còn
4 209/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường ngoài hàng rào phía Nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Bình 20 00:00:00.0/02/2020 Còn
5 211/UBND Công văn về việc chấn chỉnh việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa UBND Tỉnh Quảng Bình 20 00:00:00.0/02/2020 Còn
6 27/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng bình UBND Tỉnh Quảng Bình 19 00:00:00.0/02/2020 Còn
7 447/QĐ-UBND Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) UBND Tỉnh Quảng Bình 19 00:00:00.0/02/2020 Còn
8 360/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho UBND phường Đồng Phú xây dựng mở rộng Nhà Văn hóa Tổ dân phố 7 tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/02/2020 Còn
9 348/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại tổ dân phố Văn Hùng, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh UBND Tỉnh Quảng Bình 12 00:00:00.0/02/2020 Còn
10 347/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tân Sơn, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa UBND Tỉnh Quảng Bình 12 00:00:00.0/02/2020 Còn
11 323/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Sản xuất Nội thất Phương Nam thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Sở Tài Nguyên Môi Trường 10 00:00:00.0/02/2020 Còn
12 309/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch UBND Tỉnh Quảng Bình 07 00:00:00.0/02/2020 Còn
13 3/2020/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh Quảng Bình 06 00:00:00.0/02/2020 Còn
14 289/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh Quảng Bình 05 00:00:00.0/02/2020 Còn
15 259/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty tnhh K.O.I QB thuê đất để thực hiện dự án: Khu nhà hàng, cafe và Trung tâm chăm sóc xe K.O.I B tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (đợt 1) UBND Tỉnh Quảng Bình 22 00:00:00.0/01/2020 Còn
16 139/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Viễn thông Quảng Bình - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông tại thôn Tây Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới UBND Tỉnh Quảng Bình 16 00:00:00.0/01/2020 Còn
17 140/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch UBND Tỉnh Quảng Bình 16 00:00:00.0/01/2020 Còn
18 42/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị UBND Tỉnh Quảng Bình 09 00:00:00.0/01/2020 Còn
19 41/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của UBND xã Thuận Hóa do đơn vị tự nguyện trả lại đất tại xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa UBND Tỉnh Quảng Bình 09 00:00:00.0/01/2020 Còn
20 5153/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công an tỉnh Quảng Bình để xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Quảng Thọ UBND Tỉnh Quảng Bình 31 00:00:00.0/12/2019 Còn
Trang :
1