Quảng Bình: Triển khai Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1098/KH-UBND ngày 08/6/2023 về việc triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên...
Xem tiếp
Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 13/7/2023,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1395/KH-UBND Truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp
Chiến lược khai thác, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3/4/2023 phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).
Xem tiếp
Hội thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
Chiều nay, 5/1, tại TP. Đồng Hới, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo “Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 352

  • Tổng 5.376.471