Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

16:4, Thứ Hai, 27-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Để triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, ngày 23/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 232/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông hoặc hình thức phù hợp khác nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Nghị định. 

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có Giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển, khai thác, sử dụng nước dưới đất theo thẩm quyền được quy định… 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. 

Được biết, ngày 01/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2023 nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo PV Mai Anh

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 6416

  • Tổng 5.376.114