Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15:48, Thứ Tư, 19-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 13/7/2023,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1395/KH-UBND Truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, gắn với đa dạng hóa các hình thức, nội dung truyền thông theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo; nhằm tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn tỉnh trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển. Phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2030 đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đến năm 2023, trên cơ sở kế hoạch truyền thông về biển và đại dương của các Bộ, ngành ở Trung ương được ban hành, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch truyền thông về biển và đại dương với các chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và Kế hoạch này. Đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan; các sở, ban, ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo. Hằng năm, tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường; 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương, cán bộ thông tin cơ sở được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương; phấn đấu hơn 80% các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các doanh nghiệp tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương.

Theo đó, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban hành các chương trình, kế hoạch truyền thông liên quan đến biển và đại dương nhằm bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Đảng và Kế hoạch này. Thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động được mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác truyền thông về biển và đại dương. Khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch. Tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông.

Nội dung truyền thông sẽ tập trung truyền thông chính sách và pháp luật có liên quan đến biển, hải đảo (gồm cả luật pháp quốc tế); vị trí, vai trò của biển và đại dương đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành và địa phương; tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển của người Việt qua các thời kỳ lịch sử.

Đối tượng truyền thông là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; người dân; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

Xem chi tiết Kế hoạch 1395/KH-UBND tại đây.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 446

  • Tổng 5.376.565