Tập trung phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2020

8:46, Thứ Hai, 25-10-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2353/KH-UBND về việc phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch là 100% Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước cung cấp thông tin thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, tuân thủ quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; 96% văn bản trao đổi giữa cơ quan hành chính Nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử và dưới dạng điện tử song song với văn bản giấy; tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tại cơ quan cấp tỉnh là 91%; cơ quan cấp huyện là 74%, cơ quan cấp xã là 52% và 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó tích hợp trên 80% lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến; tiếp tục nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Quốc gia.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành và địa phương tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng số và các nền tảng, hệ thống; phát triển dữ liệu và các ứng dụng, dịch vụ; bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực... Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào Danh mục đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm đã được ban hành để rà soát, theo phân cấp, phân công tham mưu, tổ chức triển khai các hạng mục về phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng được yêu cầu thực hiện trong năm 2022 phù hợp với điều kiện nguồn lực, ngân sách; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, lồng ghép kinh phí thực hiện chương trình, dự án của các Bộ, ngành chuyên ngành nhằm xây dựng, phát triển các nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng và thực hiện hiện chuyển đổi số chuyên ngành tại cơ quan, đơn vị, địa phương...

Theo: PV Mai Anh

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 430

  • Tổng 5.376.549