Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi số toàn diện ngành TN&MT

8:34, Thứ Năm, 6-1-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sáng 5/1, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã đánh giá cao những thành tích xuất sắc Cục CNTT&DLTNMT đã đạt được trong năm 2021, kịp thời đáp ứng với những việc đột xuất, phát sinh trong yêu cầu cấp bách của lãnh đạo Bộ. 

Năm 2021, Cục CNTT&DLTNMT đóng vai trò là một đơn vị chủ chốt trong việc triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt là các hoạt động về công nghệ thông tin, các nội dung cơ bản của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Bên cạnh đó, Cục CNTT&DLTNMT đã tích cực đẩy mạnh việc triển khai xây dựng hiện cơ sở dữ liệu ngành, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành suốt công tác hành chính là điểm sáng trong nhiều năm. 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị trong thời gian tới, Cục CNTT&DLTNMT cần tiếp tục khắc phục một số khó khăn còn tồn đọng, tích cực triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng vị trí, chức năng của Cục, phát huy hiệu quả ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử vào công tác quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ, ngành, góp phần vào cải cách hành chính, phát triển ngành TN& và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung. 

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ, Bộ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số, Cục CNTT&DLTNMT cần chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gồm: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các đề án, dự án về phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số đã được phê duyệt. 

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT trong bối cảnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để đạt được chỉ tiêu đến năm 2025, ngành TN&MT cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, ông Lê Phú Hà – Cục trưởng Cục CNTT&DLTNMT cho biết: Trong năm qua, Cục đã tích cực triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng vị trí, chức năng của Cục, phát huy hiệu quả ứng dụng CNTT, vận hành Chính phủ điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; quản lý chứng thư số; quản lý về an toàn, an ninh thông tin; tiếp cận cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ, ngành, góp phần vào cải cách hành chính, phát triển ngành TN&MT và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung. 

Cục cũng góp phần quan trọng thay đổi cơ bản phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành của Bộ trên môi trường số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng suất lao động, cải cách hành chính, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử. 

Đồng thời, hoàn thành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính phủ số năm 2021 của Bộ TN&MT (Quyết định số 3119/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2020) và các nhiệm vụ, dự án được giao, đạt hiệu quả, đúng thời hạn.   

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao tặng Bằng khen thưởng đối với những thành viên đã đạt được những thành tích trong năm vừa qua 

Cục trưởng Lê Phú Hà cũng cho biết, trong thời gian tới, Cục CNTT&DLTNMT sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục, gồm các công tác chính: triển khai Chính phủ điện tử; chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của ngành TN&MT. 

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham mưu xây dựng, hoàn thiện trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách để triển khai Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi số toàn diện ngành. 

Đồng thời, tăng cường thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành gồm: Hoàn thiện hạ tầng công nghệ số hiện đại, kết nối với hạ tầng số quốc gia, bao gồm: hạ tầng trang thiết bị; hạ tầng dữ liệu số; hạ tầng ứng dụng tri thức, dịch vụ trong đó, xây dựng hạ tầng dữ liệu số là nhiệm vụ trọng tâm. 

Xây dựng hạ tầng dữ liệu số theo các đề án, dự án đã được phê duyệt, theo hướng chuyển đổi số, chia sẻ, cung cấp sử dụng rộng rãi, làm nền tảng thông tin phục vụ phát triển của ngành và kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Xây dựng các hệ thống, các nền tảng số ứng dụng các công nghệ phân tích, xử lý dữ liệu lớn thông minh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch.  Tiếp tục đổi mới nhận thức, nghiên cứu, tiếp thu, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến; các thành quả phát triển của khoa học, công nghệ trong hoạt động của Cục, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm hoạt động thường xuyên, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả góp phần phát triển ngành TN&MT.

Theo: Việt Khang

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 357

  • Tổng 5.376.476