Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

9:57, Thứ Tư, 29-6-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

Theo đó, Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau: Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. Việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc công báo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP cũng quy định rõ những yêu cầu đối với danh mục dịch vụ công trực tuyến. Danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Các dịch vụ công trực tuyến phải được tổ chức, phân loại theo đối tượng sử dụng, theo nhóm dịch vụ, theo mức độ và cơ quan thực hiện để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng.

Dịch vụ công trực tuyến khi cung cấp trên môi trường mạng phải được chuẩn hóa, đồng bộ về mã, tên dịch vụ công trực tuyến; cung cấp biểu mẫu điện tử kèm theo; hướng dẫn quy trình sử dụng cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn quy trình xử lý của các cơ quan nhà nước và kết quả của dịch vụ công trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Việc chuẩn hóa này được công bố kèm hướng dẫn cho người dùng theo từng dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, chỉ thị, kết luận... lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền hành chính công hiện đại, trong đó xác định phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quốc gia. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã tăng cường đổi mới và thực hiện nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân và nhà đầu tư. Một trong các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đó là thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức và hộ gia đình sớm nhận kết quả. Tất cả các thủ tục hành chính đều được giảm từ 10% trở lên so với thời gian quy định theo chủ trương của UBND tỉnh. Trong đó, có nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết từ 5 - 10 ngày. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện môi trường điện tử cửa Sở nhìn chung đạt kết quả tốt.

Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quán triệt sâu sắc đến các cán bộ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. Xem chi tiết Nghị định tại đây.

Kiều Oanh

 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 97

  • Tổng 5.376.218