Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

8:50, Thứ Ba, 19-7-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thời gian qua, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) đã tích cực triển khai kế hoạch chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, công trực tuyến đạt tỷ lệ trên 75,8% trong 6 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, việc triển khai kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được phát triển, nâng cao hơn.

article.jpg

Ảnh Mmnh họa

Nhiều kết quả tích cực 

Theo đó, Cục CNTT&DLTNMT đã xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP) đã đảm bảo vận hành và phối hợp với các cơ quan, Bộ Công an rà soát An toàn thông tin phục vụ kết nối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Bộ ngành, điạ phương và các hệ thống thông tin của Bộ với 205 dịch vụ và gần 6 triệu giao dịch thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó, số giao dịch trong tháng 6 gấp 3 lần so với tháng 1/2022. 

Các số lượng văn bản điện tử (ký số) gửi, qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử trong 6 tháng năm 2022, được tiếp nhận gần 43.000 văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng dữ liệu nội bộ. Bên cạnh đó, Cục đã tích cực đảm bảo hơn 2.000 cuộc họp trực tuyến được vận hành, hoạt động có hiệu quả với gần 3500 giờ họp. 

Ngoài ra, Cục đã sát sao triển khai cung cấp 95 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đạt mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó, có 72 dịch vụ công mức độ 4 (đủ điều kiện), đạt tỷ lệ > 75,8%; tích hợp, cung cấp 33 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Triển khai kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chuẩn bị các điều kiện để kết nối, liên thông dữ liệu đất đai ở địa phương với hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia. 

Bên cạnh việc triển khai, xây dựng đẩy mạnh Chính phủ điện tử, Cục CNTT&DLTNMT cũng tích cực thực hiện Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030. 

Tập trung đẩy mạnh Chính phủ số 

Thời gian tới, Cục sẽ CNTT&DLTNMT đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số và tập trung xây dựng, hoàn thiện, trình Bộ trưởng ban hành các văn bản, quy định kỹ thuật tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành Tài nguyên và Môi trường. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu, triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP. Tổ chức triển khai các nội dung cụ thể của ngành Tài nguyên và Môi trường trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Cục trưởng Lê Phú Hà cho biết, trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng các đề án, dự án về ứng dụng CNTT ngành Tài nguyên và Môi trường, các đề tài nghiên cứu khoa học về CNTT, Chính phủ điện tử được giao. Phát triển, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, tiếp tục vận hành, hoàn thiện, liên thông, tích hợp, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin một cửa quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, cấp tỉnh. 

Trên cơ sở kết nối với dữ liệu dân cư, tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến được giao tại Đề án 06, tiếp tục triển khai, vận hành, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành phục vụ phát triển Chính phủ điện tử thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ, quốc gia. 

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, các địa phương, các đơn vị liên quan triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với CSDLQG về đất đai thông qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP, NDXP tại các địa phương, đánh giá kết quả, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, giải pháp kỹ thuật để triển khai chính thức trên toàn quốc.

Theo Thu Trang

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 177

  • Tổng 5.376.297