Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

16:12, Thứ Ba, 4-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để đảm bảo hoàn thành có chất lượng mục tiêu của Đề án 06 trong năm 2022, ngày 03/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1831/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được giao; phát huy tính chủ động, sáng tạo; huy động nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Đề án 06, trong đó tập trung tuyên truyền về lợi ích thiết thực của Thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công.   

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng/tích hợp, thiết lập tài khoản để cung cấp trực tuyến 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06; quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu sử dụng và vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06; đảm bảo hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công đến cuối năm 2022 tối thiểu đạt 20% so với tổng số hồ sơ được tiếp nhận trên từng lĩnh vực. Mặt khác, các ngành, địa phương tập trung rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị chưa làm Thẻ CCCD gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh điện tử để hỗ trợ thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đăng ký tài khoản định danh điện tử tập trung; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp CCCD gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh điện tử theo quy định.   

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan thường trực Tổ Công tác trong tham mưu, phối hợp, hướng dẫn; chủ trì đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 đảm bảo chất lượng và lộ trình thời gian theo quy định; tập trung triển khai giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp theo quy định, gắn với đăng ký tài khoản định danh điện tử để mang lại các tiện ích cho người dân; duy trì công tác “làm sạch” dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”… Các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch và thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; hướng dẫn, chỉ đạo bộ phận tư pháp cấp huyện, cấp xã đảm bảo dữ liệu hộ tịch được đăng ký đúng quy định của pháp luật về hộ tịch; thực hiện cập nhật dữ liệu tiêm chủng vào hệ thống Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 và “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế; hoàn thành việc tích hợp và đồng bộ 100% thông tin Thẻ Bảo hiểm Y tế vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng CCCD gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế… 

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, cấp thôn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân làm CCCD gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và làm sạch dữ liệu tiêm chủng; chủ động bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất và tăng cường nguồn nhân lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06...

Theo PV Mai Anh

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 6421

  • Tổng 5.376.119