Hội thảo tham vấn các bên liên quan về các sản phẩm của Dự án “Đánh giá, phân cấp, phân vùng và cảnh báo rủi ro một số loại hình thiên tai chính phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

16:40, Thứ Ba, 25-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 25/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối  hợp với Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về các sản phẩm của Dự án “Đánh giá, phân cấp, phân vùng và cảnh báo rủi ro một số loại hình thiên tai chính phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Cục Biến đổi khí hậu và các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan. 

Toàn cảnh Hội nghị  

Trong nhiều năm qua, thiên tai và biến đổi khí hậu đã xảy ra ở hầu hết các địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân sinh và cản trở quá trình phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Quảng Bình chịu ảnh hưởng chủ yếu của các loại hình thiên tai: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, nắng nóng gay gắt, hạn hán, nước dâng và xâm nhập mặn. Thiên tai ngày càng diễn biến khốc liệt, cực đoan, khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản cho người dân và địa phương chịu ảnh hưởng. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động nhanh và mạnh hơn so với dự báo đến thời tiết, thiên tai, đồng thời các hoạt động khai thác tài nguyên đã và đang làm gia tăng rủi ro thiên tai, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng.  

 Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội thảo.  

Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Đánh giá, phân cấp, phân vùng và cảnh báo rủi ro một số loại hình thiên tai chính phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Cục Biến đổi khí hậu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án, với mục tiêu:

Một là, Đánh giá được rủi ro thiên tai do 4 nhóm thiên tai chính diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng do bão; Lũ, ngập lụt; Lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn).

Hai là, Phân cấp, phân vùng rủi ro thiên tai do 4 nhóm thiên tai chính diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng do bão; Lũ, ngập lụt; Lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn).

Ba là, Xây dựng được bộ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do 4 nhóm thiên tai chính tại Quảng Bình: Bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng do bão; Lũ, ngập lụt; Lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Bốn là, Đề xuất được một số giải pháp ứng phó với rủi ro thiên tai do Bão, áp thấp nhiệt đới, nước dâng do bão; Lũ, ngập lụt; Lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại Hội thảo, các ý kiến góp ý của đại biểu đều đánh giá: Biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thông qua những tác động có thể quan sát được như: gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, nước biển dâng, thay đổi lượng mưa và các biến về khí hậu như: mây, tốc độ gió, cường độ, tần suất của các loại hình thiên tai. Biến đổi khí hậu khiến các loại hình thiên tai như: lũ lụt, mưa bão, hạn hán ngày càng khắc nghiệt hơn…

Dự án đã đưa ra các giải pháp tập trung vào đề xuất các giải pháp phòng chống, hướng dẫn di dân khi xảy ra; phòng chống, giảm thiểu tác động của thiên tai tới dân cư và kinh tế - xã hội, công trình xây dựng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và cơ sở hạ tầng tại tỉnh Quảng Bình.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 392

  • Tổng 5.376.511