Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”

16:10, Thứ Hai, 12-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kế hoạch số 4228/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai tuyên truyền, phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” trên website của Sở. Đồng thời, Sở đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến và đối tượng dự thi là công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi toàn tỉnh. Nội dung cuộc thi được tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị. Cụ thể: Các nội dung liên quan đến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính, các văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030.

Với mục đích tăng cường thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính cho công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đó nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thời gian dự thi: 

+ Thi trắc nghiệm chia thành 02 đợt, mỗi đợt 15 ngày cụ thể:

- Đợt 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 26/9/2022 đến hết ngày 10/10/2022.

- Đợt 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 17/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022.

Ở phần thi này các cá nhân truy cập cổng thông tin cuộc thi tại địa chỉ https://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn

+ Thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính: Từ tháng 9 đến tháng 11/2022.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đoàn thể, các phòng, đơn vị  thuộc Sở nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, chỉ đạo, vận động toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ cuộc thi, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ hành chính công.

Xem chi tiết Kế hoạch 2223/KH-STNMT tại đây.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 3475

  • Tổng 3.468.999