Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất và chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

15:57, Thứ Hai, 13-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phát huy nguồn lực đất đai, thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản, ngày 07/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2290/UBND-KT về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất và chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức, người dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; rà soát quy định thủ tục hành chính về đất đai, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết ở các cấp nhằm cương quyết bãi bỏ thủ tục hành chính không đúng quy định gây cản trở, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất thuộc thẩm quyền để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những sai phạm liên quan đến đất đai, trong đó tập trung vào bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định; trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.  

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023, không gây khó khăn, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thủ tục hành chính việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân phải nhanh, đúng quy định.  

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, định giá đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và các quy định hiện hành.  

Theo PV Mai Anh

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 3468

  • Tổng 3.468.992