GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH 2015-2019

16:50, Thứ Hai, 21-12-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

TT

Tên đơn vị hành chính

Loại xã (ĐB, TD, MN)

Giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

1.

Xã Hạ Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

 

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

840

 

 

 

Khu vực 3

 

510

 

210

160

2.

Xã Bắc Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

 

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

840

500

 

 

Khu vực 3

 

510

 

 

 

3.

Xã Thanh Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

 

 

Khu vực 2

 

108

84

48

 

 

Khu vực 3

 

80

60

42

 

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Mặt tiền Quốc lộ 1A từ ngã ba Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Thanh Ba

2.230

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

840

500

240

 

Khu vực 2

 

770

520

330

200

4.

Xã Hải Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

840

 

 

 

Khu vực 2

 

 

520

330

 

 

Khu vực 3

 

 

340

 

 

5.

Xã Đồng Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

840

 

 

 

Khu vực 3

 

510

 

 

 

6.

Xã Đức Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

510

340

 

 

7.

Xã Vạn Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

510

340

210

 

8.

Xã Hoàn Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

340

210

160

9.

Xã Trung Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Từ xã Đại Trạch đến ngã 3 đường đi Trường Dạy nghề huyện

3.440

 

 

 

 

Từ Trường Dạy nghề huyện đến giáp xã Đồng Trạch

2.230

 

 

 

 

Mặt tiền đường từ nhà ông Lưu đến nhà ông Cún

1.100

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

840

 

 

 

Khu vực 3

 

510

340

210

 

10.

Xã Đại Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

840

500

 

 

Khu vực 3

 

 

340

210

 

11.

Xã Nhân Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

840

 

240

12.

Xã Nam Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

840

 

 

 

Khu vực 3

 

 

 

 

160

13.

Xã Lý Trạch

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

156

120

72

40

 

Khu vực 2

 

108

84

48

39

 

Khu vực 3

 

80

60

42

38

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Đoạn từ giáp Đồng Hới đến hết Nhà máy Chế biến hạt giống

2.230

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

 

Khu vực 2

 

965

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

840

500

240

 

Khu vực 2

 

770

520

330

200

 

Khu vực 3

 

510

 

 

 

14.

Xã Mỹ Trạch

Trung du

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

98

75

52

35

 

Khu vực 2

 

69

52

35

33

 

Khu vực 3

 

35

34

33

32

15.

Xã Cự Nẫm

Trung du

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

98

75

52

35

 

Khu vực 2

 

69

52

35

33

 

Khu vực 3

 

35

34

33

32

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

340

210

160

16.

Xã Phú Trạch

Trung du

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

98

75

52

35

 

Khu vực 2

 

69

52

35

33

 

Khu vực 3

 

35

34

33

32

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

840

 

 

 

Khu vực 2

 

770

520

 

200

 

Khu vực 3

 

 

 

210

 

17.

Xã Tây Trạch

Trung du

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

98

75

52

35

 

Khu vực 2

 

69

52

35

33

 

Khu vực 3

 

35

34

33

32

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

340

210

160

18.

Xã Hòa Trạch

Trung du

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

98

75

52

35

 

Khu vực 2

 

69

52

35

33

 

Khu vực 3

 

35

34

33

32

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

 

210

160

19.

Xã Xuân Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

180

120

75

20.

Xã Lâm Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

58

 

 

 

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

 

28

25

22

21.

Xã Liên Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

58

40

31

28

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

22

22.

Xã Phúc Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

58

40

31

28

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

400

 

 

90

 

Khu vực 3

 

 

 

120

75

23.

Xã Thượng Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

 

24.

Xã Sơn Lộc

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

58

40

31

28

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

 

 

160

25.

Xã Hưng Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

58

40

31

28

 

Khu vực 2

 

35

30

26

 

 

Khu vực 3

 

29

28

25

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

400

 

 

90

 

Khu vực 3

 

 

180

120

75

26.

Xã Sơn Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

58

40

31

28

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

+

Đường Tỉnh 562; đường QL 15A đoạn từ cầu Xuân Sơn đến phòng khám đa khoa, mặt tiền đường 32 m Hà Lời - Phong Nha

 

Khu vực 1

 

1.220

840

 

 

 

Khu vực 3

 

510

340

 

160

+

Đường HCM nhánh Đông; đường QL 15A đoạn còn lại

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

180

120

75

27.

Xã Phú Định

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

58

40

31

28

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

180

120

 

28.

Xã Tân Trạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

35

30

26

23

 

Khu vực 3

 

29

28

25

22

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 9391

  • Tổng 4.116.143