GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY 2015-2019

14:37, Thứ Ba, 22-12-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

 

TT

Tên đơn vị hành chính

Loại xã (ĐB, TD, MN)

Giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

1.

Xã Hồng Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

570

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

2.

Xã Ngư Thủy Bắc

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

3.

Xã Hoa Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

4.

Xã Thanh Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

570

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

5.

Xã An Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

6.

Xã Phong Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

7.

Xã Cam Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.520

 

 

 

 

Khu vực 3

 

570

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

830

550

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

8.

Xã Sơn Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

150

100

 

9.

Xã Lộc Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

10.

Xã Ngư Thủy Trung

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

11.

Xã Liên Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

830

550

 

 

Khu vực 2

 

770

500

320

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

12.

Xã Hưng Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

570

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

1.220

830

550

 

 

Khu vực 3

 

 

310

200

 

13.

Xã Dương Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

14.

Xã Tân Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

15.

Xã Phú Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

16.

Xã Xuân Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

17.

Xã Mỹ Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

18.

Xã Ngư Thủy Nam

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

19.

Xã Mai Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

20.

Xã Sen Thủy

Đồng bằng

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

150

109

69

 

 

Khu vực 2

 

115

85

50

 

 

Khu vực 3

 

75

55

40

 

-

Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

570

 

 

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

21.

Xã Ngân Thủy

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

35

26

24

 

 

Khu vực 3

 

28

25

23

 

22.

Xã Thái Thủy

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

40

32

 

 

Khu vực 2

 

35

26

24

 

 

Khu vực 3

 

28

25

23

 

23.

Xã Kim Thủy

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

35

26

24

 

 

Khu vực 3

 

28

25

23

 

24.

Xã Trường Thủy

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

40

32

 

 

Khu vực 2

 

35

26

24

 

 

Khu vực 3

 

28

25

23

 

25.

Xã Văn Thủy

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

40

32

 

 

Khu vực 2

 

35

26

24

 

 

Khu vực 3

 

28

25

23

 

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

460

310

200

 

26.

Xã Lâm Thủy

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

35

26

24

 

 

Khu vực 3

 

28

25

23

 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 9305

  • Tổng 4.116.057