Danh bạ thư công vụ

8:33, Thứ Hai, 1-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Địa chỉ hộp thư chung:

stnmt@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân:

tiepdan.stnmt@quangbinh.gov.vn

-------- & --------

TT

Họ tên

Chức vụ

Phòng, ban, bộ phận

Địa chỉ thư điện tử

Lãnh đạo sở

1

Nguyễn Huệ

Giám đốc

 

huen.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Phạm Văn Lương

P. Giám đốc

 

luongpv.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Trần Văn Khương

P. Giám đốc

 

khươngtv.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Phan Xuân Hào

P. Giám đốc

 

haopx.stnmt@quangbinh.gov.vn

Văn phòng sở

1

Trần Thanh Phong

Chánh VP

 

phongtt.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Lê Minh

P. Chánh VP

 

minhnl.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Đỗ Thi Lê Na

Chuyên viên

 

nadtl.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Phương Thủy

Chuyên viên

 

thuyntp.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Đinh Thị Thành

Chuyên viên

 

thanhdt.stnmt@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Tình

Chuyên viên

 

tinhnt.stnmt@quangbinh.gov.vn

7

Trần Thùy Dung

Kế toán

dungtt.stnmt@quangbinh.gov.vn

8

Hà Quỳnh An

Kế toán

anhq.stnmt@quangbinh.gov.vn

9

Lê Thị Mỹ Dung

Thủ quỹ

dungltm.stnmt@quangbinh.gov.vn

Thanh tra sở

1

Lê Minh Trị

Chánh Thanh tra

 

trilm.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Trần Kim Anh

P. Chánh Thanh tra

 

anhtk.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Phan Văn Hải

P. chánh thanh tra

 

haipv.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Trần Xuân Lệ

Thanh tra viên

 

letx.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Phan Anh Ngọc

Thanh tra viên

 

ngocpa.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

1

Nguyễn Thanh Mai

Trưởng phòng

 

maint.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Lê Thanh Vũ

P.Trưởng phòng

 

vult.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Quốc Tuấn

Chuyên viên

 

tuanhq.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Trần Trung

Chuyên viên

 

trungt.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phòng Khoáng sản, Khí tượng thủy văn

1

Phan Xuân Tuấn

Trưởng phòng

 

tuanpx.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Trần Xuân Thành

P.Trưởng phòng

 

thanhtx.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Bích Lành

P.Trưởng phòng

 

lanhntb.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Tư Toàn

Chuyên viên

 

toannt.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phòng Biển, Đảo và Tài nguyên nước

1

Cao Phúc Đồng

Trưởng phòng

 

dongcp.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Phan Đình Hùng

P.Trưởng phòng

 

hungpd.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Minh Tuân

P.Trưởng phòng

 

tuanhm.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Hồ Thị Nhi Min

Chuyên viên

 

minhtn.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phượng

Chuyên viên

 

phuongnt.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý đất đai

1

Phạm Tiến Cảm

Trưởng phòng

 

campt.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thế Vinh

P. Trưởng phòng

 

vinhnt.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Trần Đình An

Chuyên viên

 

antd.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Hiển

Chuyên viên

 

hiennh.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Lê Hồng Quân

Chuyên viên

 

quanlh.stnmt@quangbinh.gov.vn

6

Lương Phương Thảo

Chuyên viên

 

thaolp.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý môi trường

1

Nguyễn Từ Đức

Trưởng phòng

 

ducnt.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Lê Hải Thành

P. Trưởng phòng

 

thanhlh.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Trần Anh Linh

P. Trưởng phòng

 

linhta.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Chung

Chuyên viên

 

chungnv.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Minh Duy

Chuyên viên

 

duynm.stnmt@quangbinh.gov.vn

6

Trần Thị Lâm Oanh

Chuyên viên

 

oanhttl.stnmt@quangbinh.gov.vn

7

Đặng Thị Thu Thủy

Chuyên viên

 

thuydtt.stnmt@quangbinh.gov.vn

8

Lê Minh Hải

Chuyên viên

 

hailm.stnmt@quangbinh.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

1

 

Giám đốc

   

2

Đoàn Công Hữu

P.Giám đốc

 

huudc.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Ngọc Ánh

Trưởng phòng

 

anhhn.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Đinh Vũ Long

P. Trưởng phòng

 

longdv.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Trần Thái Hoàng

Trưởng phòng

 

hoangtt.stnmt@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lan Phương

P.Trưởng phòng

 

phuongntl1.stnmt@quangbinh.gov.vn

Trung tâm Phát triển quỹ đất

1

Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc

 

tuanha.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Việt Phúc

P. Giám đốc

 

phucnv.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Cao Thị Lương Luyến

P.Trưởng phòng

 

luyenctl.stnmt@quangbinh.gov.vn

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

1

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

 

tuanla.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Đặng Minh Hoàng

Phó giám đốc

 

hoangdm.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Văn Tuân

Phó giám đốc

 

tuanhv.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hương Hoài

TP.HC-TH

 

hoainth.stnmt@quangbinh.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai

1

Hoàng Thị Thúy Vân

Giám đốc

 

vanhtt.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Trung Hòa

Phó giám đốc

 

hoant.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Trà Quỳnh Long

Phó giám đốc

 

longtq.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Minh Phương

TP.HC-TH

 

phuongntp.stnmt@quangbinh.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

1

 

Giám đốc

   

2

Bùi Duy Hưng

Phó giám đốc

 

hungbd.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Đức Phượng

Phó giám đốc

 

phuonghd.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Trần Công Ninh

Trưởng phòng

 

ninhtc.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Luật

Trưởng phòng

 

luatnv.stnmt@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Lý

Trưởng phòng

 

lynt.stnmt@quangbinh.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc Sở

1

Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT

 

ttcntt.stnmt@quangbinh.gov.vn

2

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

ttptqd.stnmt@quangbinh.gov.vn

3

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

 

ttqttnmt.stnmt@quangbinh.gov.vn

4

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

vpdkqsdd.stnmt@quangbinh.gov.vn

5

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

 

ttkttnmt.stnmt@quangbinh.gov.vn

6

CNVP Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy

 

vpdkddlt.stnmt@quangbinh.gov.vn

7

CNVP Đăng ký đất đai huyện Quảng Ninh

 

vpdkddqn.stnmt@quangbinh.gov.vn

8

CNVP Đăng ký đất đai TP Đồng Hới

 

vpdkdddh.stnmt@quangbinh.gov.vn

9

CNVP Đăng ký đất đai huyện Bố Trạch

 

vpdkddbt.stnmt@quangbinh.gov.vn

10

CNVP Đăng ký đất đai huyện Quảng Trạch

 

vpdkddqt.stnmt@quangbinh.gov.vn

11

CNVP Đăng ký đất đai TX Ba Đồn

 

vpdkddbd.stnmt@quangbinh.gov.vn

12

CNVP Đăng ký đất đai huyện Tuyên Hóa

 

vpdkddth.stnmt@quangbinh.gov.vn

13

CNVP Đăng ký đất đai huyện Minh Hóa

 

vpdkddmh.stnmt@quangbinh.gov.vn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 255

  • Tổng 5.376.375