GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

8:41, Thứ Hai, 1-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

So Tai nguyen va Moi truong

 Trụ sở: Sở Tài nguyên và Môi trường

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 39 - Đường Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3823810

- Fax: (0232) 3823810

- Email: stnmt@quangbinh.gov.vn

- Website: stnmt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Nguyễn Huệ

- Điện thoại: (0232) 3825830

- FAX: (0232) 3824064

- Email: huen.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Văn Lương

- Điện thoại: (0232) 3824446

- Email: luongpv.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Văn Khương

- Điện thoại: (0232) 3825796

- Email: khuongtv.stnmt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Xuân Hào

- Điện thoại: (0232) 3821606

- Email: haopx.stnmt@quangbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại: (0232) 3825405

2. Thanh tra:

- Điện thoại: (0232) 3842984

3. Phòng Quản lý đất đai:

- Điện thoại/Fax:  (0232) 3825817

4. Phòng Quản lý môi trường:

- Điện thoại/Fax:  (0232) 3851878

5. Phòng Khoáng sản, Khí tượng thủy văn: 

- Điện thoại: (0232) 3845292

6. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám:

- Điện thoại: (0232) 3825796

7. Phòng Biển, Đảo và Tài nguyên nước:

- Điện thoại/Fax:  (0232) 3851866

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  TRỰC THUỘC: 

1. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường.

+ Địa chỉ: Số 39 - Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3825742/ (0232) 3850952

+  Email: ttcntt.stnmt@quangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

+ Địa chỉ: Số 39 - Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3856369/ (0232) 3857217

+  Email: ttkttnmt.stnmt@quangbinh.gov.vn

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất.

+ Địa chỉ: Số 39 - Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3850742/ (0232) 3850744

+  Email: ttptqd.stnmt@quangbinh.gov.vn

4. Văn phòng Đăng ký đất đai.

+ Địa chỉ: Số 39 - Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại/Fax: (0232) 3844793/ (0232) 3850289

+  Email: vpdkqsdd.stnmt@quangbinh.gov.vn

5. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

+ Địa chỉ: Số 64 Thanh Niên- Phường Đồng Hải - TP. Đồng Hới

+ Điện thoại: (0232) 3859575; (0232) 3859656/ (0232) 3859573

+  Email: ttqtktmt.stnmt@quangbinh.gov.vn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 417

  • Tổng 5.376.536