Các đơn vị trực thuộc

9:35, Thứ Năm, 15-8-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Văn Phòng Sở

2. Thanh tra

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

4.  Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

5. Phòng Khoáng sản, Khí tượng thủy văn

6. Phòng Biển, Đảo và Tài nguyên nước

7. Phòng Quản lý đất đai

8. Phòng Quản lý môi trường

 

 

1. văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh QB

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất

4. Trung tâm Quan trắc TN&MT

5. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT

 

 

                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3296

  • Tổng 3.468.820