Các đơn vị trực thuộc

8:50, Thứ Hai, 1-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Văn Phòng Sở

2. Thanh tra

3. Phòng Quản lý đất đai

4. Phòng Quản lý môi trường

5. Phòng Khoáng sản, Khí tượng thủy văn

6. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

7. Phòng Biển, Đảo và Tài nguyên nước

 

 

1. văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh QB

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất

4. Trung tâm Quan trắc TN&MT

5. Trung tâm Kỹ thuật TN&MT

 

 

                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 9

  • Tổng 5.376.130