Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tặng hoa chúc mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023

14:45, Thứ Ba, 10-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhân kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, sáng ngày 10/10/2023, đồng chí Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

Chủ đề của chuyển đổi số năm 2023 là “Năm dữ liệu số quốc gia” và chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị". Thực hiện Kế hoạch số 2328/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 3467/KH-STNTMT ngày 23/12/2022 Ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2023 để chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng và nhiệm vụ được giao và quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Chuyển đổi số đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở nhằm tạo sự chuyển biến trước hết về tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng hạ tầng số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đ/c Nguyễn Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và các đ/c Phó Giám đốc Sở tặng hoa  
chúc mừng Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Theo đó, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đã tham mưu Sở cụ thể hóa các mục tiêu, chương trình, các đề án, dự án trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số luôn nhận được sự quan tâm Ban lãnh đạo Sở. Trong đó, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác tuyên truyền và Dịch vụ Công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách dễ dàng tiếp cận và tiếp nhận thông tin nhanh chóng, chính xác. Các nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được gấp rút triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số nhanh chóng của ngành tài nguyên và môi trường thích ứng trong tình hình mới.