LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ LÝ LỊCH TRÍCH NGANG GIÁM ĐỐC SỞ 

14:0, Thứ Năm, 25-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGUYỄN HUỆ

+ Họ và tên: Nguyễn Huệ

+ Ngày sinh: 10 - 02 - 1966

+ Quê quán: X. Quảng Lộc – TX. Ba Đồn – T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 13 – 10 – 1997

+ Ngày chính thức: 13 – 10 – 1998

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Chức vụ Chính quyền: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3 825 830

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

PHẠM VĂN LƯƠNG

+ Họ và tên: Phạm Văn Lương

+ Ngày sinh: 03 - 9 - 1963

+ Quê quán: TT. Hoàn Lão – H. Bố Trạch – T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 10 – 02 – 1999

+ Ngày chính thức: 10 – 02 – 2000

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3 824 446

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

TRẦN VĂN KHƯƠNG

+ Họ và tên: Trần Văn Khương

+ Ngày sinh: 12 - 3 - 1971

+ Quê quán: X. Phù Hóa – H. Quảng Trạch – T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 18 – 9 – 2000

+ Ngày chính thức: 18 – 9 – 2001

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đất đai

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3 825 796

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

PHAN XUÂN HÀO

+ Họ và tên: Phan Xuân Hào

+ Ngày sinh: 06 - 11 - 1966

+ Quê quán: X. Duy Ninh – H. Quảng Ninh – T. Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 30 – 6 – 1999

+ Ngày chính thức: 30 – 6 – 2000

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Hóa học

 + Điện thoại cơ quan: (0232) 3 821 606

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 86

  • Tổng 5.376.207