Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023.

8:8, Thứ Tư, 11-1-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sáng ngày 10/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2022 là năm “bản lề” của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung tham mưu, chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả cao các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn.

   
Đồng chí Nguyễn Huệ - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị.

Nhờ sự nỗ lực cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nên năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi trong dịch Covid-19, đặc biệt là khoảng thời gian đầu năm, nhưng công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. Nổi bật, công tác phối hợp xây dựng quy hoạch thuộc các lĩnh vực ngành tài nguyên môi trường đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ được giao để cập nhật Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 , Kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và công tác lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường. Trong năm, Thanh tra Sở đã Ban hành 01 Kết luận thanh tra, hoàn thành 01 cuộc thanh tra, đang tiến hành 01 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp (20 tổ chức, 3 cá nhân), với số tiền 4.554.368.870 đồng, trong đó: Chánh Thanh tra xử phạt 17 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 01 cá nhân với số tiền 758.736.800 đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 02 cá nhân và 04 tổ chức với số tiền 3.795.632.070 đồng. Cũng trong năm 2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 148.488 hồ sơ đất đai và đều được giải quyết đúng hạn. Cùng với đó, Sở từng bước triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường xây dựng các quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và tham mưu thu hồi đất của các công trình, dự án chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật về đất đai…

Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường là rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại và hạn chế, chưa phát huy tối đa nguồn lực tài nguyên môi trường để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể là, khai thác chưa thật hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra tại một số địa điểm, khu vực ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân; khiếu nại, phản ánh liên quan đến tài nguyên môi trường, nhất là về đất đai vẫn còn phức tạp, gây bức xúc trong xã hội... Đây là những vấn đề đặt ra mà ngành tài nguyên và môi trường Quảng Bình cần tiếp tục nỗ lực cao để giải quyết tốt hơn trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các Sở, ngành, đại diện lãnh đạo huyện, thành phố, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã dành thời gian thảo luận một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả  công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường thời gian tới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; nâng cao hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; giải quyết tốt việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quyền quản lý đất; tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai; nâng cao hiệu quả quản lý, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư, hoàn thành các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng các cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; hệ thống thông tin địa lý và thông tin đất đai; số hoá bản đồ; tích hợp, cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 và thanh toán điện tử; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo; tích cực nghiên cứu các quy định, văn bản hướng dẫn để làm tốt nhiệm vụ trong công tác tham mưu; tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Huệ - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ
trao bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hoài Giang

 

 

 


Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 3423

  • Tổng 3.468.947