Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường

8:33, Thứ Năm, 16-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đặt chủ đề trọng tâm “Chủ động, hội nhập, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhằm phát huy nguồn lực từ tài nguyên và môi trường kiến tạo cho tương lai bền vững. 

Để công tác tuyên truyền, truyền thông được quan tâm, đổi mới và thiết thực, ngày 14/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 282/STNMT-VP về việc đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường. 

Theo đó, Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tuyên truyền những nội dung chính, đó là: Chính sách tài nguyên và môi trường (từ khâu hoạch định, ban hành và thực thi chính sách); tham gia thực thi hiệu quả cam kết mang tính toàn cầu như thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng; tăng cường điều tra địa chất phục vụ cho hoạt động kinh tế - xã hội, quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên khoáng sản; ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản về địa chất và công nghiệp khai khoáng; huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường; thực hiện cam kết về bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên trên đất liền và trên biển tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học và hoạt động phát triển gắn với bảo vệ môi trường; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai; điều tra, khảo sát, phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du... 

Mặt khác, Sở cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị ứng dụng công nghệ viễn thám, bản đồ cho hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống; xây dựng tài nguyên số, hạ tầng số, thực hiện chuyển đổi và phát triển kinh tế số; kết nối, liên thông phục vụ phát triển chính quyền điện tử... 

Việc tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; tạo động lực, khí thế, khát vọng và quyết tâm cao trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và môi trường thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Theo PV Minh Huyền

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 444

  • Tổng 5.376.563