Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

8:21, Thứ Sáu, 29-7-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể thuộc tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Bình trong năm 2021. Theo Quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vinh dự là 1 trong 2 tập thể tiêu biểu xuất sắc của tỉnh nhận Cờ thi đua năm 2021.

h1.jpg

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

Đây là kết quả phong trào thi đua hưởng ứng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Đặc biệt, đợt thi đua toàn ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT. 

Năm 2021, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TN&MT Quảng Bình đã tích cực chủ động tham mưu hoàn thành xây dựng các nội dung về TN&MT trong Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức đấu giá, giao đất, thu tiền sử dụng đất 213 thửa đất với tổng số tiền hơn 438 tỷ đồng (vượt 108 tỷ đồng (32,7%) so với kế hoạch UBND tỉnh giao); đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình; tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19; tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ khoanh định bổ sung khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kết quả dự án: Điều tra, đánh giá, khoanh vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; hoàn thành lập Quy hoạch tài nguyên nước, phương án phát triển bền vững kinh tế biển tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý TN&MT khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã tổ chức phát động và hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở và phòng TN&MT cấp huyện đẩy mạnh công tác thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, công tác quản lý nhà nước về TN&MT tỉnh Quảng Bình đã đạt được những thành tích đáng kể trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

h2.jpg

Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình 

Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2021, trong sáu tháng đầu năm 2022, công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ được giao trong triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình; Dự án thành phần 1 Đường ven biển thuộc dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. 

Phối hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch thuộc các lĩnh vực ngành TN&MT đã được chỉ đạo triển khai, đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao để cập nhật Quy hoạch tỉnh 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050.  Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đã được thực hiện một cách kịp thời và có hiệu quả. Xử lý nhanh các chỉ đạo của Tỉnh, phản ánh của báo chí, kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, tranh chấp đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... 

h3.jpg

Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm môi trường biển tỉnh Quảng Bình ngày càng xanh - sạch - đẹp 

Lĩnh vực đất đai đã được Sở, các địa phương cấp huyện quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện đã từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh), công tác phát triển quỹ đất tiếp tục được chỉ đạo, triển khai. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai quyết liệt; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; vận hành thử phương thức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai. 

Lĩnh vực khoáng sản đã được tăng cường kiểm soát chặt chẽ đáp ứng hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố. 

Lĩnh vực môi trường đã được quan tâm đẩy mạnh từ hoạt động cấp phép, xác nhận các hồ sơ thủ tục ban đầu cho đến tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên liên tục. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và giám sát chặt chẽ.  Lĩnh vực đo đạc, bản đồ, viễn thám, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp biển, hải đảo đã được quan tâm, đẩy mạnh.

Theo Anh Dũng

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 449

  • Tổng 5.376.568