Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

15:10, Thứ Tư, 16-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sáng 16/11/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tiếp sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Bình cho toàn thể đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở, chủ trì tại điểm cầu tiếp sóng của Sở Tài nguyên và Môi trường.     


Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã chỉ ra những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; đồng thời Nghị quyết cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; tập trung phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong đợi và tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa kinh nghiệm đổi mới, truyền thống cách mạng, anh hùng vẻ vang và phẩm chất cao quý, tốt đẹp, năng động, sáng tạo; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh ở vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.   


Điểm cầu tiếp sóng tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 361

  • Tổng 5.376.480