Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

16:27, Thứ Hai, 28-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/11/2022, Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 18/KH-CĐSTNMT về phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm 2023.

 Với chủ đề “Cán bộ, đoàn viên, người lao động Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII”, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn; gắn phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; kết quả các đợt thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Kế hoạch phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh, ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn; nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn các cấp đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Giỏi việc nước, đảm việc việc nhà”...

Bên cạnh đó, Công đoàn Sở cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường phấn đấu ít nhất một công trình, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Phấn đấu đến 31/8/2023, mỗi Công đoàn cơ sở thành viên ít nhất có từ 10% đến 15% đoàn viên, người lao động có sáng kiến cập nhật trên hệ thống trực tuyến Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và các Công đoàn cơ sở thành viên có ít nhất 01 video clip tuyên truyền về hoạt động của tổ chức Công đoàn đăng tải trên trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh, mạng xã hội công đoàn hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hưởng ứng tinh thần, nhiệt huyết thi đua trong toàn Sở, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực nghiên cứu, sáng tạo, phát huy sáng kiến, thực hiện cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia; nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tinh thần phục vụ; tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham những, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng phòng, đơn vị năm 2023.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 408

  • Tổng 5.376.527