Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

14:51, Thứ Tư, 15-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 06/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 417-KH/ĐUSTNMT ngày 10/02/2023 về việc Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, bí danh Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 01/3/1923 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền với nội dung về cuộc đời hoạt động cách mạng, những công lao, cống hiến, những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, Vị Tư lệnh chiến trường Trường Sơn. Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên có phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, là người chiến sỹ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc.

Theo Kế hoạch, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội để thông tin, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, công lao và những đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Tuyên truyền khẩu hiệu trên pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của cơ quan. Bên cạnh đó, tham gia các hoạt động triển lãm, trưng bày sách, hình ảnh tư liệu về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao… để tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang, đền tưởng niệm liệt sĩ, nhà lưu niệm... Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Việc tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch số 417-KH/ĐUSTNMT nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thức sâu sắc về những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Chi tiết Kế hoạch số 417-KH/ĐUSTNMT xem tại đây.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 120

  • Tổng 5.376.241