Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

14:18, Thứ Sáu, 12-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 12/5/2023, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại điểm cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, có các đồng chí Lãnh đạo Sở, cốt cán các phòng, đơn vị cùng toàn thể các đồng chí đảng viên và đoàn viên ưu tú trong Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phổ biến, quán triệt nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Cuốn sách được biên tập cẩn trọng và kỹ lưỡng với khoảng 600 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai với chủ đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho rằng: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để giới thiệu, tuyên truyền và quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm. Qua đó, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tác phẩm để vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. 

Hội nghị góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đó tiếp tục đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 338

  • Tổng 5.376.457