Bảo vệ bền vững tài nguyên thiên nhiên lưu vực sông Son   Tin mới
Có vị trí địa lý quan trọng, nhưng môi trường (MT), hệ sinh thái khu vực lưu vực (KVLV) sông Son (đi qua địa phận huyện Bố Trạch và TX. Ba Đồn) đang chịu nhiều áp lực bởi tốc độ phát triển kinh tế-xã hội...
Xem tiếp
Hội thảo khoa học nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý,...   Tin mới
Ngày 11/1/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ cảnh quan và môi trưởng bền vững khu vực lưu vực sông Son”. Tham...
Xem tiếp
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tổ chức Hội...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 và Quyết định 2242/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công...
Xem tiếp

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3363

  • Tổng 3.468.887