Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thông báo thay đổi thẩm...   Tin mới
Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành kể...
Xem tiếp
UBND huyện được quyết định giá đất thu hồi, giá đất cho thuê   Tin mới
Đó là thông tin quan trọng tại Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể được Chính phủ ban hành vào ngày 06/5/2023.
Xem tiếp
Kê khai đăng ký đất đai lần đầu theo quy định của pháp luật   Tin mới
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh, trước tình trạng nhiều địa phương vẫn còn trường hợp chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu dẫn đến một số diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử...
Xem tiếp
Tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử...   Tin mới
Hiện nay, ở nhiều địa phương vẫn còn trường hợp chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu dẫn đến một số diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng...
Xem tiếp
Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2023   Tin mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê...
Xem tiếp

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 367

  • Tổng 5.376.486