Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Sáng 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể, bắt đầu chương trình làm việc chính thức.
Xem tiếp
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 17/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025,...
Xem tiếp
Thông báo số 21-CV/BTGĐUK ngày 09/11/2020 v/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xem tiếp
Thông báo số 22-CV/BTGĐUK ngày 09/11/2020 v/v tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)
Xem tiếp
Ngành tài nguyên và môi trường Quảng Bình tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Sở Tài nguyên và Môi trường quảng Bình đã không ngừng thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, góp phần quan...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 32

  • Tổng 5.376.153