Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch số 308-KH/BTGTW về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Xem tiếp
Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết hoạt động công tác Đoàn năm 2014
Chiều ngày 16/01, Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở đến dự và chỉ đạo buổi tổng kết.
Xem tiếp
Thông báo Hội nghị Trung ương 10
Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Xem tiếp
Khai mạc Hội nghị Trung ương X
Ngày 5/1, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Xem tiếp
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Ngày 10-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 30-CT/TU thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nội dung như sau:
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 309

  • Tổng 5.376.429