Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014
Hưởng ứng phát động của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Quảng Bình, ngày 27/9 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014.
Xem tiếp
Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị TW lần thứ 9 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XI.
Thực hiện Kế hoạch số 340-KH/ĐUK ngày 07/7/2014 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)”. Sáng ngày 19/9, Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị...
Xem tiếp
Công bố kết quả Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet
Tỉnh đoàn Quảng Bình vừa công bố kết quả Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet đợt 1. Cuộc thi đã thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh tham gia.
Xem tiếp
Đồng chí Lê Minh Ngân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ngày 11/8/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định số 1362-QĐNS/TW Về việc chỉ định Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Xem tiếp
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường
Ngày 11/4/2014, Ban Cán sự Đảng - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường. Chiều ngày 18/7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị triển khai quy...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 17

  • Tổng 5.376.138