VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Xem toàn văn bản Thông báo sao lục Phân theo lĩnh vực Phân theo thể loại Phân theo CQ ban hành
Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 5302/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hai bên bờ Sông Gianh và Quốc lộ 12A, đoạn từ khu vực thị trấn Đồng Lê đến cửa Sông Gianh, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình 29/11/2023 Còn
2 39/2023/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử thành phần. UBND tỉnh Quảng Bình 28/11/2023 Còn
3 5287/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Thắng Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (thực địa tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy) Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình 28/11/2023 Còn
4 3392/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác đất san lấp tại thửa đất số 34 - Tờ bản đồ số 36, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 28/11/2023 Còn
5 3358/QĐ-UBND Quyết định Cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 24/11/2023 Còn
6 3353/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Đức Ninh Đông. UBND tỉnh Quảng Bình 24/11/2023 Còn
7 5171/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tại buổi kiểm tra thực địa Dự án khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Tiền Vinh, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh do Công ty TNHH Trần Quế Chi đề xuất. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình 23/11/2023 Còn
8 10/VBHN-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đíchsử dụng đất, thu hồi đất. Bộ Tài nguyên và Môi Trường 23/11/2023 Còn
9 3306/GP-UBND Quyết định Cấp GPMT cho Dự án Nhà máy sản xuất ván ép công nghiệp Tre Việt. UBND tỉnh Quảng Bình 20/11/2023 Còn
10 3293/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lân Thành để cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trường Thành tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 17/11/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »