VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Xem toàn văn bản Thông báo sao lục Phân theo lĩnh vực Phân theo thể loại Phân theo CQ ban hành
Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1977/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản số 1526/GP-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 12/07/2024 Còn
2 1954/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại do tự nguyện trả lại đất tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch. UBND tỉnh Quảng Bình 10/07/2024 Còn
3 1957/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Toàn Gia Phát tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 10/07/2024 Còn
4 1958/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Hoàng Minh tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 10/07/2024 Còn
5 1956/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Hạ Trạch để tạo quỹ đất ở tại Khu vực Thôn 1 và Thôn 8 xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 10/07/2024 Còn
6 1955/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Tây Trạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu vực thôn Võ Thuận 2 và Thôn Làng xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 10/07/2024 Còn
7 1960/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Đức Trạch để xây dựng Nhà Văn hoá thôn Trung Đức tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 10/07/2024 Còn
8 1959/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho Tỉnh đoàn Quảng Bình để thực hiện dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Xuân Sơn tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Đợt 1). UBND tỉnh Quảng Bình 10/07/2024 Còn
9 1898/QĐ-UBND Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch để thực hiện Dự án Hệ thống hạ tầng và kênh thoát nước phía Nam trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch, tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (đợt 1). UBND tỉnh Quảng Bình 04/07/2024 Còn
10 1897/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1 tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (đợt 3 + đợt 4). UBND Tỉnh Quảng Bình 04/07/2024 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »