Theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT

9:1, Thứ Ba, 13-11-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 06/11/2018, Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác.

 
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan đến thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, gồm: Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch và Tài chính; Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Môi trường; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường; Văn phòng Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa nhiều các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Từ năm 2016 đến nay, Bộ đã soạn thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cùng với đó, Bộ cũng bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ và ghi nhận các ý kiến, đề xuất của Đoàn công tác để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo quy định tại Phụ lục số 04 Luật đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ với 163 điều kiện đầu tư kinh doanh. Đến nay, Bộ đã đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 103/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 63,2%).

 

 

Thực hiện Luật Đầu tư, năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát và đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường; nhằm sửa đổi, bãi bỏ tất cả các điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau đó, Bộ tiếp tục rà soát và đề xuất cắt giảm, hoàn thiện và trình Chình phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo đó, đã bãi bỏ và đơn giản hóa 76/163 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (tương đương 46,64%).

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa thêm các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Bộ đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 103/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 63,2%) và hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để trình Chính phủ xem xét, ban hành.

 

 

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ đã ban hành Quyết định số 3515/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018. Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao phụ trách. Theo đánh giá, các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh đều được tuân thủ theo quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, trao đổi, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài nguyên và môi trường.

 

Nguồn tin: monre.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1590

  • Tổng 4.061.835