Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch số 3388/KH-STNMT ngày 03 tháng 11 năm 2023 về triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Xem tiếp
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng ngày 12/5/2023, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng...
Xem tiếp
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2023, Ban thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 416-KH/ĐUSTNMT ngày 10/2/2023 về Kế hoạch Hội thi “Bí thư Chi bộ...
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Xem tiếp
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên
Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU ngày 06/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 417-KH/ĐUSTNMT ngày 10/02/2023 về việc Tuyên...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 2560

  • Tổng 5.074.486