Thông báo về việc công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Bình.

11:2, Thứ Năm, 20-9-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  Thông báo về việc công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Bình.

Nghị Quyết được đăng tải tại địa chỉ: https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/van-ban-phap-quy-chuyen-nganh

Chi tiết công văn thông báo xem tại đây.

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 6382

  • Tổng 5.376.080