Quảng Bình được hỗ trợ 20 tỷ để thực hiện các Dự án, Đề án liên quan đến đo đạc, quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý
Ngày 25/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1284/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các Dự án, Đề án liên quan đến đo đạc, quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
Xem tiếp
Bắt kịp xu thế khoa học công nghệ đo đạc và bản đồ
Hàng loạt công nghệ mới trên thế giới đang mở ra cơ hội hiện đại hóa ngành đo đạc và bản đồ tại Việt Nam.
Xem tiếp
Quy định mới về hoạt động đo đạc và bản đồ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.
Xem tiếp
Ban hành hướng dẫn quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia
Ngày 07 tháng 12 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành hướng dẫn quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.
Xem tiếp
Khẩn trương ký hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp
Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" (Dự án 513), hiện nay, Dự án 513 tỉnh Quảng Bình cơ bản đã hoàn thành công tác hiệp thương, ký...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 399

  • Tổng 5.376.518