Ban hành hướng dẫn quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

9:22, Thứ Sáu, 11-12-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 07 tháng 12 năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành hướng dẫn quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Đối tượng áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 và 1:50.000 trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia gồm những thành phần được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực từ 01/05/2019) với nội dung như sau: Dữ liệu cơ sở đo đạc, dữ liệu địa hình, dữ liệu thủy văn, dữ liệu dân cư, dữ liệu giao thông, dữ liệu biên giới quốc gia, dữ liệu phủ bề mặt. Ngoài ra, việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia thuộc hoặc không thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được quy định rõ tại điều 21 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Để phục vụ công tác lập quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/25.000 phủ kín phần đất liền, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:100.000 phủ kín đất liền và vùng biển Việt Nam. Dự kiến tháng 1 năm 2021 sẽ hoàn thành và cung cấp cho các Bộ, ngành, địa phương cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000 và tháng 2 năm 2021 sẽ hoàn thành và cung cấp cơ sở dữ liệu nền địa đý quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:100.000.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2666

  • Tổng 5.074.594