Hội thảo tham vấn các bên liên quan về các sản phẩm của Dự án “Đánh giá, phân cấp, phân vùng và cảnh báo rủi ro một số loại hình thiên tai chính phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai và thích...
Sáng ngày 25/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm ứng phó biến đổi khí hậu thuộc Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan về các sản phẩm của Dự án “Đánh giá, phân cấp, phân vùng và cảnh báo rủi ro một số loại hình thiên tai chính phục vụ chỉ đạo điều hành...
Xem tiếp
Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2022
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại phiên họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình Quý III năm 2022
Xem tiếp
Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đang tiếp tục chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý TN-MT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu đất đai.
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 145

  • Tổng 5.376.266