Khẩn trương ký hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp

13:59, Thứ Năm, 6-8-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" (Dự án 513), hiện nay, Dự án 513 tỉnh Quảng Bình cơ bản đã hoàn thành công tác hiệp thương, ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ gốc thi công, cắm mốc địa giới hành chính (ĐGHC) ngoài thực địa và thực hiện công tác nội nghiệp. 

 Tuy nhiên, đến nay, một số UBND xã, phường, thị trấn chưa thống nhất về đường ĐGHC được xác lập trước khi thực hiện Quyết định 513 của Thủ tướng Chính phủ, không ký hồ sơ (ngoại nghiệp, nội nghiệp), bản đồ ĐGHC theo Dự án 513 làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án trên địa bàn tỉnh.

Để tập trung giải quyết dứt điểm các tuyến ĐGHC chưa thống nhất, ký hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp phục vụ cho việc nghiệm thu hoàn thành Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, ngày 05/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1364/UBND về việc ký hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp theo Dự án 513.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, đối với các tuyến ĐGHC các bên chưa thống nhất ký hồ sơ, bản đồ ĐGHC khi thực hiện Chỉ thị 364-CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC tỉnh, huyện, xã: Các tuyến địa giới hành chính này đã được các cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương và có quyết định chỉ đạo giải quyết, vì vậy, UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn ký hồ sơ bản đồ ĐGHC theo quyết định, chỉ đạo giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Các tuyến ĐGHC chưa ký gồm (04 tuyến).

Đối với các tuyến ĐGHC đã được các bên ký hồ sơ, bản đồ ĐGHC pháp lý khi thực hiện hiệu chỉnh theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 đối với hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp tỉnh Quảng Bình đã được các cơ quan Trung ương nghiệm thu, cho phép đưa vào quản lý theo quy định, tuy có tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhưng trên thực tế chính quyền các cấp vẫn quản lý ĐGHC ổn định theo hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã xác lập, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm ký hồ sơ bản đồ ĐGHC theo đúng hồ sơ bản đồ ĐGHC đã ký khi thực hiện hiệu chỉnh theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 đối với hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp tỉnh Quảng Bình. Các tuyến ĐGHC chưa ký gồm (09 tuyến).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị hành chính cấp xã tiến hành ký hồ sơ, bản đồ ĐGHC theo nguyên tắc giải quyết, đảm bảo đúng tiến độ, khép kín đường ĐGHC do địa phương mình quản lý.

Việc chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc về quản lý ĐGHC, ký hồ sơ bản đồ ĐGHC là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Do vậy, phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với nhiệm vụ chính trị này.

Theo: N.Q

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1282

  • Tổng 4.061.527