Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 28/4 đến nay

16:39, Thứ Tư, 18-7-2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường thông báo kết quả quan trắc, phân tích chất lượng nước biển ven bờ tại 04 điểm: bãi tắm Vũng Chùa, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tiếp tục thường xuyên thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại bốn điểm: bãi tắm Vũng Chùa, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh từ ngày 28/4 với tần suất 2 lần/ngày (sáng và chiều). Kết quả sẽ luôn được cập nhật, công bố tại Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình để các địa phương và nhân dân được biết.

Tải Thông báo kết quả quan trắc  Tải File tại đây Tải Thông báo kết quả quan trắc  Tải File tại đây
Tải Thông báo kết quả quan trắc ngày 28/4 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 03/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 29/4 đến 01/5/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 04/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 02/5/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 05/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 03/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 06/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 04/5/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 07/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 05/5/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 08/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 06/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 09/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 07/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 10/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 08/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 11/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 09/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 12/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 10/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 13/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 11/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 14/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 12/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 15/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 13/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 16/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 14/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 17/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 15/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 18/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 16/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 19/6/2016 tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 17/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 20/6/2016  tại đây.
Thông báo kết quả quan trắc ngày 18/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 21/6/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 19/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 22/6/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 20/5/2016 tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 23/6/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 21/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 26/6/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 22/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 29/6/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 23/5/2016  tại đây.   Thông báo kết quả quan trắc ngày 03/7/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 24/5/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 04/7/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 25/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 07/7/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 26/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 11/7/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 27/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 14/7/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 28/5/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 17/7/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 29/5/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 18/7/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 30/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 20/7/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 31/5/2016  tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 24/7/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 01/6/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 27/7/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 02/6/2016 tại đây. Thông báo kết quả quan trắc ngày 31/7/2016 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 03/8/2016
 tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 21/8/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 07/8/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 24/8/2016   tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 10/8/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 31/8/2016   tại đây
 Thông báo kết quả quan trắc ngày 14/8/2016   tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 04/9/2016    tại đây
 Thông báo kết quả quan trắc ngày 17/8/2016    tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 07/9/2016     tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 11/9/2016 tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 02/10/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 14/9/2016 tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 5/10/2016   tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 21/9/2016  tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 09/10/2016    tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 21/9/2016   tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 12/10/2016    tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 28/9/2016    tại đây   Thông báo kết quả quan trắc ngày 23/10/2016     tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 2/11/2016 tại đây   Thông báo kết quả quan trắc ngày 23/11/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 9/11/2016  tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 27/11/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 13/11/2016  tại đây Thông báo kết quả quan trắc ngày 30/11/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 16/11/2016   tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 04/12/2016  tại đây
 Thông báo kết quả quan trắc ngày 20/11/2016    tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 07/12/2016  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 11/12/2016 tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 17/04/2017   tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 14/12/2016  tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 04/05/2017  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 28/12/2016   tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 15/05/2017 tại đây 
Thông báo kết quả quan trắc ngày 11/01/2017    tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 13/06/2017  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 23/01/2017  tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 28/06/2017  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 08/02/2017   tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 08/08/2017  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 20/02/2017    tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 21/08/2017  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 9/03/2017   tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 06/9/2017  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 22/03/2017    tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 19/9/2017  tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 04/04/2017   tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 19/10/2017 tại đây
Thông báo kết quả quan trắc ngày 06/11/2017 tại đây   Thông báo kết quả quan trắc ngày 16/04/2018  tại đây
 Thông báo kết quả quan trắc ngày 20/12/2017  tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 19/06/2018  tại đây
 Thông báo kết quả quan trắc ngày 16/01/2018   tại đây  Thông báo kết quả quan trắc ngày 12/07/2018  tại đây
 Thông báo kết quả quan trắc ngày 27/02/2018  tại đây    
 Thông báo kết quả quan trắc ngày 16/03/2018  tại đây    

 

  

  Banner thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Quảng Bình 

 Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường QB

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 264

  • Tổng 5.376.384