Thông báo về việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 04 thủ tục hành chính

8:14, Thứ Ba, 30-5-2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Thông báo số 26 /TB-STNMT ngày 26 tháng 5 năm 2017 về việc triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại Bộ phận một cửa và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 04 thủ tục hành chính.

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 6409

  • Tổng 5.376.107