Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thông báo thay đổi thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

16:36, Thứ Tư, 17-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2023). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thông báo về việc thay đổi thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 95 và khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai 2013, kể từ ngày 20/5/2023.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


Từ ngày 20/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai có thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ảnh minh họa.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tải Thông báo tại đây.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 3307

  • Tổng 3.468.831