Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo”

16:46, Thứ Tư, 13-10-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 04/10/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 152/HĐPHPBGDPL về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, góp phần nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 14/9/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Để Cuộc thi diễn ra đúng Kế hoạch, đạt kết quả thiết thực, thu hút toàn bộ công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể của Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tham gia Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet, truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường (theo địa chỉ htttp://stnmt.quangbinh.gov.vn), đăng nhập vào banner Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” (có thể lệ cuộc thi kèm theo) và trả lời bộ câu hỏi được chọn ngẫu nhiên.

3. Thời gian thi: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 10/10/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/11/2021.

4. Các phòng, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; đôn đốc và tạo điều kiện công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi thông qua các hoạt động tại đơn vị nhằm động viên, khích lệ người dự thi, từ đó nâng cao chất lượng của Cuộc thi.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Sở (qua văn phòng Sở) để tổng hợp gửi về Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Cuộc thi của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh.

Kế hoạch Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo" của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình xem tại đây.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1032

  • Tổng 4.061.276