Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

10:50, Thứ Năm, 9-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 2255/UBNDNCVX ngày 31/10/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3425/STNMT-VP ngày 07/11/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Theo đó, Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khẩn trương phổ biến, quán triệt toàn văn Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của phòng, đơn vị mình. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của Sở, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ. Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở. Trong đó, tập trung tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Toàn bộ Công văn số 3425/STNMT-VP xem chi tiết tại đây.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 9048

  • Tổng 4.115.800