GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA 2015-2019

15:28, Thứ Hai, 21-12-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

 

T

Tên đơn vị hành chính

Loại xã (ĐB, TD, MN)

Giá đất

VT1

VT2

VT3

VT4

1.

Khu vực đặc biệt xã Tiến Hóa

Miền núi

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

780

530

350

190

 

Khu vực 2

 

490

330

220

120

 

Khu vực 3

 

220

140

100

50

2.

Xã Hương Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

330

 

 

 

3.

Xã Kim Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

150

 

 

4.

Xã Thanh Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

150

100

 

5.

Xã Thanh Thạch

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

6.

Xã Thuận Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

50

36

24

 

Khu vực 2

 

 

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

 

 

 

7.

Xã Lâm Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

 

150

100

 

8.

Xã Lê Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

 

 

 

9.

Xã Sơn Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

330

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

 

 

 

10.

Xã Đồng Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

 

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

11.

Xã Ngư Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

12.

Xã Nam Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

 

 

 

13.

Xã Thạch Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

 

 

 

14.

Xã Đức Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

330

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

 

 

 

15.

Xã Phong Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

330

 

 

 

 

Khu vực 3

 

230

 

 

 

16.

Xã Mai Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

-

Khu vực vùng ven

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

330

 

 

 

17.

Xã Châu Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

 

 

18.

Xã Cao Quảng

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Khu vực 3

 

33

25

23

22

19.

Xã Văn Hóa

Miền núi

 

 

 

 

-

Khu vực nông thôn

 

 

 

 

 

 

Khu vực 1

 

60

50

36

24

 

Khu vực 2

 

40

30

24

23

 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 9434

  • Tổng 4.116.186