Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022).

11:1, Thứ Ba, 10-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2022 tại Công văn số 2261/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/4/2022.

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên Hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề của Ngày đại dương thế giới năm nay “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm từng bước khắc phục những tồn tải, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Ảnh minh họa.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới bằng các hành động như: tổ chức làm vệ sinh cơ quan, đơn vị; tuyên truyền về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo. Treo băng rôn, pano, áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính, nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển…

Sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày đại dương thế giới năm 2022 từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022 là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước.

Hoài Giang

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 919

  • Tổng 4.061.163