Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh: "Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06"

8:7, Thứ Năm, 19-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số (CĐS) tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại phiên họp quý III đánh giá kết quả triển khai hoạt động CĐS và Đề án 06 9 tháng năm 2023 diễn ra sáng nay, 18/10.

Theo đánh giá của BCĐ CĐS tỉnh, đến tháng 10/2023, các hoạt động trọng tâm về CĐS và Đề án 06 đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề, thi tìm hiểu nâng cao kiến thức, kỹ năng về CĐS được quan tâm đẩy mạnh và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, đặc biệt là chuỗi hoạt động chào mừng Ngày CĐS Quốc gia 10/10. Một số hạ tầng công nghệ thông tin, như: Trung tâm dữ liệu điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình chuyên dùng của tỉnh đã hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng.   

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chủ trì phiên họp quý III.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chủ trì phiên họp.

Phần lớn các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 đạt tiến độ, kết quả tích cực. Quảng Bình là 1 trong 21 tỉnh, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử được giao. Đã triển khai cung cấp 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông cuối cùng trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đã có bước chuyển biến. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến phát sinh của các DVCTT đã xây dựng đạt 74,2%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 53,3%. 

Về chỉ số đánh giá mức độ CĐS (DTI) của tỉnh, theo Cổng thông tin đánh giá và xếp hạng CĐS của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng điểm đánh giá chỉ số DTI tỉnh Quảng Bình năm 2022 đạt 541,46/1.000 điểm, đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 15 bậc so với năm 2021). Trong đó, xếp hạng Chính quyền số đứng thứ 46/63 (tăng 13 bậc so với năm 2021); Kinh tế số đứng thứ 38/63 (tăng 20 bậc so với năm 2021); Xã hội số đứng thứ 40/63 (tăng 12 bậc so với năm 2021). 

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, trao đổi về kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện CĐS và Đề án 06, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 và CĐS chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ. Cụ thể là việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để đáp ứng yêu cầu cung cấp DVCTT và tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, phần mềm Dịch vụ công liên thông của Bộ Công an và các cơ sở dữ liệu liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết của nhiều TTHC chưa được triển khai; kết quả cung cấp DVCTT, thanh toán trực tuyến chưa thực chất, chủ yếu do cán bộ bộ phận "một cửa" làm thay, làm hộ… 

Tiến độ triển khai giai đoạn 2 của dự án CĐS, chính quyền điện tử và đô thị thông minh còn chậm; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, máy tính và thiết bị đầu cuối chưa được quan tâm đầu tư đúng mức so với yêu cầu CĐS. Công tác số hóa dữ liệu chuyên ngành chậm được cải thiện. Một số chỉ tiêu trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số DTI của tỉnh vẫn còn thấp, chậm được cải thiện, thậm chí chưa triển khai. Sản phẩm cụ thể về CĐS của từng ngành, địa phương đang còn ít, chưa rõ nét.  

Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông trao đổi về triển khai công tác CĐS trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông trao đổi về triển khai công tác CĐS trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ CĐS và Đề án 06 trong 3 tháng còn lại của năm 2023, đồng chí Trưởng BCĐ CĐS tỉnh Trần Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về CĐS và Đề án 06 của năm 2023 đã giao để đôn đốc thực hiện; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện CĐS và triển khai Đề án 06 trong ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách; thể hiện kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Đẩy mạnh cung cấp DVCTT, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả TTHC theo Đề án 06; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công dân đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số, tham gia các sàn thương mại điện tử. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện CĐS và triển khai Đề án 06 tại các đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả trong quá trình thực hiện; phấn đấu cải thiện Chỉ số DTI của tỉnh năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cũng đề nghị Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CĐS và Đề án 06 để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội.

* Một số hình ảnh thảo luận tại phiên họp:

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp về CĐS và Đề án 06.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện Đề án 06.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện Đề án 06.

Lãnh đạo Sở Công thương trao đổi về việc xây dựng bản đồ số và nâng cấp sàn thương mại điện tử.

Lãnh đạo Sở Công thương trao đổi về việc xây dựng bản đồ số và nâng cấp sàn thương mại điện tử.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo trao đổi về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo trao đổi về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo TP. Đồng Hới trao đổi về kết quả bước đầu thực hiện mô hình điểm “Dịch vụ công trực tuyến” tại phường Đồng Hải.

Lãnh đạo TP. Đồng Hới trao đổi về kết quả bước đầu thực hiện mô hình điểm “Dịch vụ công trực tuyến” tại phường Đồng Hải.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận tại phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp 9 tháng đầu năm 2023.

Toàn cảnh phiên họp.

Theo: Nội Hà

Nguồn tin: baoquangbinh.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 2862

  • Tổng 5.074.792