Triển khai thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải

8:16, Thứ Ba, 18-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1930/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải (GTVT). 

Cụ thể, Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị trong ngành GTVT trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với phương tiện giao thông công cộng, thiết bị, hạ tầng giao thông xanh trong GTVT nhằm thực hiện đúng quy định theo lộ trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; phát triển nguồn nhân lực sẵn sàng tiếp nhận chuyển giao, quản lý, khai thác, vận hành công nghệ mới về phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng xanh; thực hiện chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, tổ chức đánh giá thực hiện trong ngành GTVT; tham mưu phát triển hệ thống GTVT công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh, phát triển giao thông phi cơ giới trên địa bàn tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng và nhiệm vụ, phối hợp và hỗ trợ liên quan đến chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa theo quy định. Sở Công Thương phối hợp thực hiện các quy định và các chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh theo quy định. Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đô thị cho phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh, giao thông phi cơ giới. 

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có các khu đất phù hợp với các trạm sạc điện cho các phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở GTVT hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành GTVT. Các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nội dung chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành GTVT để biết và tham gia thực hiện.  Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh để phát triển hệ thống GTVT công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh tại địa phương; đề xuất các giải pháp đầu tư xây dựng phát triển hệ thống GTVT ứng dụng năng lượng xanh trên địa bàn. 

Theo PV:NQ

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1139

  • Tổng 4.061.384