Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

8:0, Thứ Hai, 30-12-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Kế hoạch số 2078/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về công tác pháp chế năm 2020, ngày 23/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020.

 Kế hoạch nhằm mục đích triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn đối với công tác pháp chế năm 2020; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đia phương.

Xác định công tác pháp chế là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi pháp luật, kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND có quy định về thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạp pháp luật. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và Luật bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Biển và Hải đảo.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục đẩy mạnh các công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, theo dõi công tác bồi thường của Nhà nước và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, cán bộ làm công tác pháp chế.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện nhiệm vụ pháp chế; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động nhằm thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1603

  • Tổng 4.061.848