Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh

14:21, Thứ Năm, 6-10-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1839/UBND-KT ngày 05/10/2022 về tăng cường công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền về biển và hải đảo, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, đặc biệt là sự cố tràn dầu, rác thải nhựa trên biển, vùng ven biển; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của tổ chức, cá nhân; rà soát việc sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển, tình hình xả thải của các dự án ven biển. 

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh triển khai thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”… 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; chỉ đạo UBND các xã, phường bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển, chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển của địa phương theo quy định; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố gây ô nhiễm môi trường biển, sạt lở bờ biển; thường xuyên rà soát việc khai thác, sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển, tình hình xả thải của các dự án ven biển.

Theo PV.Mai Anh

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1279

  • Tổng 4.061.524